• Valminud projekt esitatakse PDF-formaadis elektroonilises vormis.
  • Seotud projekteerijate jaoks vajalikud osad saab soovi korral elektrooniliselt esitada DWG-formaadis.