• Valminud projekti, sealhulgas kõiki väljatöötatud osadid, saab kasutada üks kord objektil, mille jaoks see välja töötati.
  • Valminud projekt ei tohi edasi müüa ega muul viisil monetiseerida.
  • Valminud projekt, sealhulgas kõik väljatöötatud osad, on autoriõigusega kaitstud.